Welcome to my web site!

Najgolemiot dar {to Bog, vo Hrista Bogo~ovekot, eklisiolo{ki razbrano, mu go daruva na ~ovekot e pokajanieto. Samo vo svetlinata na pokajanieto go gledame patot kon srceto. Na toj pat i najmaliot grev i najmalata na{a nepodobnost vo odnos na Hristovata qubov sprema Boga i Otca i sprema sekoj ~ovek e pri~ina za u{te podlaboko pokajanie. Pak, od qubov sme poslu{ni kon Slovoto: "Bidete sovr{eni kako {to e sovr{en va{iot Otec Nebesen". Ova bi trebalo da ja so~inuva sodr`inata na ~ovekoviot soboren `ivot i podvig. 

                       


LINKOVI